Friday, 1 April 2011

Menutup Aurat atau Membalut Aurat


Definisi menutup dan membalut jauh perbezaannya. Sebagai contoh jika kita membeli satu tong hitam untuk dijadikan tong sampah maka ia akan dibekalkan dengan penutupnya atau sesetengah orang memanggilnya tudung. Jika kita menggunakan tong sampah tanpa tudungnya akan menyebabkan sampah itu akan diterbangkan angin  dan sebaliknya kita membalut tong sampah, ia seakan-akan menunjukkan kita tidak cerdik. Mengapa perlu membalut tong sampah tersebut sedangkan telah dibekalkan penutup atau tudungnya?

Di bawah ini ada ayat-ayat yang dipetik dari kitab suci al-Quran yang menjelaskan secara jelas dan terang. Adakah wanita disuruh menutup aurat atau membalut aurat mereka? Cuba anda perhatikan atau cari ayat yang manakah menerangkan wanita perlu membalut aurat mereka dan bukannya menutupinya.

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
Surah Al-A'raaf: 26.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 
Surah An-Nur: 24.

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya* ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. * - Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.
Surah Al-Ahzab: 59.

Renungkanlah wanita-wanita yang bernama BINTI dan status agama dalam pengenalan bernama ISLAM. Ia bukan sekadar untuk suka-suka jika kita membalut aurat. Dalam al-Quran tidak pernah menyebut untuk membalut aurat sebaliknya menutup aurat. Maka kita ikutlah seperti yang terkandung dalam kitab suci al-Quran dan jangan diada-adakan benda yang tidak ada.

0 Komen: