Friday, 5 June 2009

Siri 4 PKFZ: Pelepasan Tanggungan

Bagaimanapun, setakat ini adalah kurang jelas sama ada tindakan sedemikian boleh diambil terhadap PwC yang telah diberikan 'indemnity' atau perlepasan tanggungan daripada semua tuntutan.

Walaupun juruaudit/firma juruaudit bertauliah tertakluk kepada tanggungan pihak ketika namun dalam kes penyiasatan/penyediaan laporan perihal perjalanan projek PKFZ ia sudah tentu dilakukan menurut peruntukan Piawaian Pengauditan Antarabangsa yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants dan juga International Auditing and Assurance Boards serta Akta Syarikat 1965 yang memberikan juruaudit/firma audit kebebasan menjalankan tugas mereka.

Ramai yang berpendapat tanggungan pihak ketiga hanyalah terpakai apabila laporan yang dibuat oleh firma audit terbukti palsu dan memberikan gambaran positif kepada mereka yang mempunyai kepentingan dalam sesebuah entiti perniagaan sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya.

Dalam lain perkataan, firma audit telah menipu pemegang saham, bank pemberi pinjam dan sebagainya sebagaimana yang terjadi kepada firma pengauditan Arthur Anderson yang telah tidak memberikan laporan tepat mengenai kedudukan sebenar Enron Corporation, sebuah syarikat tenaga Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500.

Malah tanggungan pihak ketiga yang cuba dikemukakan oleh pihak yang turut disebut dalam laporan PwC itu juga dikatakan tidak sama sebagaimana kes Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] (United Kingdom) di mana juruaudit membuat laporan tidak tepat mengenai syarikat pengiklanan Hedley Byrne sehingga ia mengalami kerugian 17,000 pound sterling.

0 Komen: